HSP kenmerken

Wat betekent het om hoogsensitief te zijn?

Een opsomming met daarbij de aantekening dat ieder mens uniek is en niet alles op iedereen van toepassing is!

Hoog gevoelige mensen:

 • vinden het lastig bekeken, gemeten te worden of te worden geëvalueerd. Ze functioneren dan niet voor de volle 100%.

 • zijn gevoelig voor prikkels uit de omgeving. Blozen, trillen, een snelle hartslag, niet kunnen nadenken zijn voorbeelden van symptomen. Verwar het niet met angst of verlegenheid.

 • zijn als geen ander in staat te beluisteren wat in communicatie niet gezegd wordt. Stemnuances, klank, toonhoogte en lichaamstaal worden gemakkelijk waargenomen en hierdoor wordt de ander doorzien (ook hulpverleners).

 • lijken verlegen, maar zijn dat niet. Ze zijn juist zeer sociaal. Wel zijn ze zeer gevoelig voor de meningen van anderen. Die ervaren door het gedetailleerd waarnemen van lichaamstaal welke een niet-HSP meestal niet of minder registreert.

 • zijn zeer goed in het zorgen en verzorgen van anderen. Dat komt omdat ze de nood van anderen ‘aanvoelen’. Ze vergeten echter vaak goed voor zichzelf te zorgen. Hun hulp komt vaak opdringerig over, omdat zij meer aanvoelen dan de persoon in kwestie en die nog geen hulpvraag heeft gesteld.

 • kunnen door hun sterke intuïtie snel verbindingen leggen met andere mensen. Deze verbindingen worden vaak door anderen niet begrepen.

 • kunnen anderen goed motiveren en inspireren. Ze zijn visionair en zien de mogelijkheden vanaf een zeer pril stadium, waar dat voor anderen nog niet zichtbaar is. Hierbij kunnen zij het contact met de omgeving verliezen.

 • zijn vaak ‘onbegrensd’, ( ook wel een groot energieveld of aura genoemd) en daardoor extra gevoelig voor de externe prikkels. Grenzen (h)erkennen en aangeven vinden zij moeilijk.

 • hebben een beter ontwikkeld zesde zintuig, maar zijn niet per definitie paranormaal.

 • zijn zeer gevoelig voor fysieke of psychische pijnen bij zichzelf of anderen.

 • hebben behoefte aan filosofische, diepgaande en spirituele gesprekken. Echter, hierin kunnen ze ook doorschieten en dan worden hun gesprekken ‘zweverig’.

 • leven regels meer dan anderen na om afkeuring en commentaar te voorkomen.

 • hebben een grote fantasiewereld. In deze wereld creëren zij veel. Het daadwerkelijk gaan vormgeven, is meestal een minder sterke eigenschap.

 • nemen erg veel subtiele informatie in zich op welke andere mensen minder snel opnemen. Men is eerder overprikkeld met als gevolg dat men zichzelf niet prettig voelt. Hierdoor kan men eerder geprikkeld zijn en voelt de hoog gevoelige persoon zich eerder ongemakkelijk.

 • zijn authentiek en origineel. Zij hebben een grote rijkdom aan plannen en nieuwe ideeën. Echter, als zij moeten functioneren met vaste taken en rollen, presteren ze duidelijk minder. Ze willen alles te goed, te diep en te perfect. Het woord ‘te’ is de grootste valkuil.

 • zijn perfectionistisch en ze zijn bang om fouten te maken. Het voordeel is dat ze zeer zorgvuldig en accuraat zijn en fouten eerder signaleren. Storingsfactoren uit de omgeving worden zeer sterk opgemerkt.

 • raken snel van slag door onuitgesproken negatieve gevoelens van anderen. Ook onvriendelijkheid maakt hen eerder van streek.

 • hebben sneller last van stressverschijnselen zoals maagpijn, onrustige darmen, hoofdpijn, kriebelende zenuwen of een algemeen onbehaaglijk gevoel.

 • hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel en een grote afkeer van geweld.

 • zijn nagenoeg allemaal hoogbegaafd.

 • kunnen midden in het leven staan. Een voorwaarde is dat zij zich geborgen voelen.

 • willen vanuit hun hart kunnen werken en creëren. Ze presteren dan optimaal.

 • zijn creatief, kunstzinnig, hebben een rijke fantasie, een groot gevoel voor schoonheid en hebben een sterke intuïtie.

 • nemen vaak een adviesrol aan, zoals schrijvers, geschiedkundigen, filosofen, rechters, kunstenaars, onderzoekers, theologen, therapeuten en leraren.

 • zijn allergisch voor alles wat MOET. Planning en structuur verkrijgen kan problematisch zijn. Ze zijn goed in het uitstellen van ‘moet’ activiteiten wat voor hen zelf een nadelige uitwerking kan hebben.

 • hebben vaker last van hooikoorts en/of eczeem door (over)gevoeligheid.

 • hebben veel eigen tijd nodig. In deze tijd is het belangrijk dat zij hun ziel voeden. Hierdoor zijn zij echter niet egoïstisch omdat ze juist in deze eigen tijd veel werk verrichten, wat uiteindelijk ten goede komt aan anderen.

 • nemen veel externe prikkels op zoals geluiden, gesprekken, geuren, drukke straten, sferen etc. Hierdoor zijn ze sneller moe.

 • hebben een diepe verbondenheid met de natuur, de planten- en de dierenwereld.

 • hebben behoefte aan Rust, Orde en Regelmaat. Dit zijn belangrijke pijlers om een evenwichtig leven te leiden.

 • zijn zich zeer bewust van hun denken, voelen en handelen. Van al dat bewustzijn kunnen ze heel vermoeid raken. Zo zijn ze slechter gegrond en verliezen makkelijker het contact met hun lichaam en de realiteit. Snel geboeid, snel vermoeid.

 • zijn minder goed in feitenkennis, al zijn ze goed in talen en leren.

 • trekken zich graag terug in een voor hen veilige ruimte, bijv. het bed.

 • hebben vaak een laag zelfbeeld omdat ze vaak afgewezen werden en ervoeren dat ze ‘anders’ zijn dan anderen.

 
 
 
^ Back to Top