Traject

Stap 1: Intakegesprek, kennismaking en afspraken

Ieder coaching traject start met een uitgebreid intakegesprek, dit om elkaar beter te leren kennen en om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Tijdens dit gesprek streven we naar duidelijkheid over de verwachtingen en doelstellingen. In het intakegesprek moeten alle ingrediënten, die voor het traject en de bijbehorende doelstellingen belangrijk zijn, aan bod komen. Een belangrijk onderdeel daarbij is het ontstaan van “vertrouwen” & het gevoel dat je je veilig voelt. Je moet je thuis voelen bij je coach, kortom de klik moet er zijn. Dit is van essentieel belang, omdat er tenslotte ook veel persoonlijke en kwetsbare ervaringen en emoties naar boven kunnen komen.

Stap 2: Analyse van de huidige situatie

Om duidelijke doelen te kunnen stellen is het belangrijk om te starten met een zorgvuldige analyse van de huidige situatie. Vervolgens wordt er, in gezamenlijk overleg, gewerkt aan een concreet doel of meerdere doelen. Er wordt een duidelijk beeld geschetst van hoe jij de gedragsverandering ziet en wil realiseren. Dat maakt het voor jou en de coach ook helder in hoeverre de gestelde doelen aan het einde van het coaching traject zijn gehaald.

Stap 3: Bepalen van de te bereiken doelen

Het stellen van doelen werkt motiverend, je probeert een doel te bereiken. Een ander aspect van het stellen van doelen is, dat je je aandacht richt op het bereiken van het gestelde doel. Hierdoor ben je veel minder bezig met zaken, die niet belangrijk zijn voor het behalen van het doel, je verspilt dus minder energie aan irrelevante zaken.

Zeker niet onbelangrijk is dat het stellen van doelen voor feedback zorgt, je kunt je gestelde doelen vergelijken met geleverde prestaties. Er kan daarnaast ook gekeken worden of de gewenste vorderingen gemaakt zijn. En tenslotte is een ander bijkomend voordeel, dat je door het bereiken van doelen ook een moment hebt om stil te staan met wat je behaald hebt. Het bereiken van een doel is een moment waarop je tevreden over jezelf mag zijn.

Stap 4: Opstellen actieplan

Een actieplan helpt jou om stapje voor stapje jouw doel te bereiken. In het plan bedenkt jij welke acties je gaat ondernemen om het doel te bereiken. Het is belangrijk om het plan zo duidelijk mogelijk te maken. Ook moet het haalbaar zijn. Een actieplan is onderdeel van een individueel zorgplan.

Stap 5: Uitvoeren van actieplan

Binnen het actieplan worden afspraken geformuleerd waarin jij beschrijft welke keuzes je maakt en wat je gaat doen binnen welk tijdsbestek.

Stap 6: Evaluatie

Binnen het coaching traject vindt er tussentijds een evaluatie plaats, zodat er binnen het traject aanpassing en bijsturing van de doelen en/of het proces kan plaatsvinden. Vervolgens is er een evaluatiegesprek aan het einde van het coaching traject. Enerzijds wordt gekeken of de doelstellingen van de coaching zijn behaald. Is er daadwerkelijk sprake van een ontwikkeling, verandering of verbetering? Hoe concreter de coaching doelen aanvankelijk en gedurende het traject zijn geformuleerd, des te eenvoudiger het is om hierover een gefundeerde uitspraak te kunnen doen. Anderzijds wordt gekeken naar het proces van de coaching, of de gesprekken op een prettige manier verlopen zijn en of beide partijen gedaan hebben wat afgesproken was.


^ Back to Top