Jongerencoaching

Jongerencoaching is er voor alle jongeren vanaf 12 jaar tot jongvolwassenen. Wanneer ze er zelf niet meer uit komen, kunnen ze terecht bij een gespecialiseerde jongerencoach. Coaching is aangewezen bij problemen op school, ruzies met ouders of ze zitten gewoon even niet lekker in hun vel.

Wanneer jongeren in hun puberteit komen, verandert er lichamelijk en geestelijk veel in een snel tempo. Hierdoor kunnen er bij sommige jongeren problemen ontstaan. Hierbij kan coaching voor hen een steun in de rug betekenen, om met begeleiding vanuit eigen kracht tot een goede oplossing te komen. De jongere moet zelf de keuze maken om aan de slag te gaan. Enkel dit geeft de garantie tot slagen.

Vanuit mijn vele contacten met jongeren/jong volwassenen ervaar ik dat er een vraag is vanuit jongeren om gehoord en gezien te worden in wie zij werkelijk zijn, dat er effectief naar hen wordt geluisterd.

Jongeren ervaren hulpverleningsinstanties te vaak gericht op directe oplossingen, terwijl zij het meestal belangrijk vinden om gehoord te worden en dat zij worden ondersteund in het Zelf zoeken naar oplossingen.

Nog steeds ervaar ik dat jongeren bij mij aanleunen met diverse vragen, waarbij ze gewoon even een luisterend oor nodig hebben om dan vervolgens weer, met tips & adviezen, Zelf de nodige stappen ondernemen. Stappen waarin ze bewust Zelf een keuze mogen maken, wederom met tips en handvatten voor onderweg.

Jongeren bezitten de kracht in zichzelf om bewuste keuzes te maken.

Aan de jongerencoach enkel de taak om in samenwerking met de jongeren hiernaar op zoek te gaan en de jongere op een zodanige manier te ‘triggeren’ dat hij/zij Zelf bij het antwoord / de oplossing uitkomt.

Werken naar zelfredzaamheid, zelfstandigheid – volwassenheid.

Binnen mijn werk als coach maak ik gebruik van de methode ‘Provocatief coachen’. Provocatief coachen is een manier om jongeren te stimuleren om te veranderen door middel van humor en uitdagende opmerkingen. Ik geef de jongere zo veel mogelijk ruimte om ‘zichzelf te zijn’. Ik ga ervan uit dat de jongere zelf de expert is van zijn leven. Jongeren zijn voldoende strijdbaar en beschikken over voldoende middelen om zelf problemen het hoofd te bieden.

Provocatief coachen heeft als voordeel dat het heel snel werkt.

De coach mag gewoon zijn mening geven of daagt de jongere uit om anders over zaken na te denken. Vaak zitten daar voor de jongere dezelfde waardevolle inzichten in. Jongeren hebben behoefte aan een betrokken interactieve houding van de coach en moeten over het algemeen meer geprikkeld worden. Tegelijkertijd wil de coach snel een vertrouwensband creëren. Minder serieus zijn is daarvoor een goed middel.

De werkwijze van provocatief coachen is niet gestructureerd. Je brengt geen structuur in het gesprek aan en je helpt de jongere niet om zijn gedachten te ordenen.

De provocatieve coach bespreekt direct het belangrijkste dat hij in het verhaal van de ander hoort. Zo bespreek je de zaken die er toe doen en bereik je meer in kortere tijd. Om verandering te bereiken hoeft niet alles besproken te worden.

Voor jongeren is provocatief coachen een uitstekende methode. Humor laat je om jezelf lachen. Als coach hoef je niet speciaal te zijn en het is minder bedreigend als je coach zichzelf niet al te serieus neemt.

Statements van jongeren:

Ik voel … 

 • me gehoord in wat ik wil;
 • me gezien;
 • me gerespecteerd in wie ik ben;
 • oprechte aandacht;
 • me veilig;
 • me gedragen in wat er in me leeft;
 • me geraakt;
 • dat er geen oordeel is over mij;
 • dat het een fijn contact is;
 • dat ik vrij kan bewegen;
 • dat ik open & kwetsbaar mag zijn;
 • dat ik vrij mag denken;
 • dat er écht tijd voor me wordt gemaakt;
 • dat alles wat in mij leeft ook ruimte mag krijgen;
 • me ondersteund in het maken van een eigen keuze;
 • ...

 

^ Back to Top