Jongerencoaching

Vanuit mijn vele contacten met jongeren/jongvolwassenen ervaar ik dat er een vraag is vanuit jongeren om gehoord en gezien te worden in wie zij werkelijk zijn, dat er effectief naar hen wordt geluisterd.

Jongeren vragen vaak gewoon even een luisterend oor, om dan vervolgens weer met tips & adviezen voor onderweg zelf de nodige stappen te ondernemen. 

Jongeren bezitten de kracht in zichzelf om bewuste keuzes te maken. Aan de jongerencoach enkel de taak om in samenwerking met de jongeren hiernaar op zoek te gaan en de jongere op een zodanige manier te ‘triggeren’ dat hij/zij zelf bij het antwoord/de oplossing uitkomt. Werken naar zelfredzaamheid, zelfstandigheid – volwassenheid.

Binnen mijn werk als coach maak ik gebruik van de methode ‘Provocatief coachen’. Provocatief coachen is een manier om jongeren te stimuleren om te veranderen door middel van humor en uitdagende opmerkingen.

Ik geef de jongere zo veel mogelijk ruimte om ‘zichzelf te zijn’. Ik ga ervan uit dat de jongere zelf de expert is van zijn leven. Jongeren zijn voldoende strijdbaar en beschikken over voldoende middelen om zelf problemen het hoofd te bieden. Voor jongeren is provocatief coachen een uitstekende methode. Humor laat je om jezelf lachen. Als coach hoef je niet speciaal te zijn en het is minder bedreigend als je coach zichzelf niet al te serieus neemt.

Statements van jongeren:
Ik voel … 
me gehoord in wat ik wil;
me gezien;
me gerespecteerd in wie ik ben;
oprechte aandacht;
me veilig;
me gedragen in wat er in me leeft;
me geraakt;
dat er geen oordeel is over mij;
dat het een fijn contact is;
dat ik vrij kan bewegen;
dat ik open & kwetsbaar mag zijn;
dat ik vrij mag denken;
dat er écht tijd voor me wordt gemaakt;
dat alles wat in mij leeft ook ruimte mag krijgen;
me ondersteund in het maken van een eigen keuze.

 

  'Wanneer we de geest van onze jeugd onderwijzen, moeten we niet vergeten hun harten te onderwijzen.'

- Dalai Lama -